Hlavní strana Diskuze Plánovač Win7/8/10

7 BackUp - datový zálohovací program (freeware, portable)

aktualní verze: 1.8.40.0 - pro OS MS Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 11, Linux Wine 1.5 a vyšší

Potřebujete často zálohovat velké množství souborů
a mít k dispozici zpětně všechny historické zálohy všech těchto souborů?
Zkuste 7backup.


7BackUp je chytře navržený, velmi účinný a stabilní zálohovací nástroj.
Běží na ostrém provozu kde denně zálohuje 1,2 milionu souborů o kapacitě 650GB.
A udržuje zpětně historii všech verzí všech souborů.
Archiv vytváří tak, aby bylo snadné se v něm orientovat i manuálně - mimo program 7backup.

Licence:

Program může být používán kdekoliv bez jakéhokoliv omezení.

Charakteristika programu:

 • Vysoká stabilita a účinnost zálohování, jednoduchá obsluha
 • Výkonný a pružný nástroj na obnovu dat ze záloh
 • Dobře navržený zálohovací algoritmus, který vytváří přehledné archivy
 • Odolnost proti vypnutí počítače nebo pádu systému během zálohování, slučování či obnově dat
 • Vývoj soustředěný zejména na funkcionalitu
 • Veškeré algoritmy optimalizovány na spolehlivost a vysoký výkon
 • Nepotřebuje žádné další knihovny (Java, .NET)
 • Program je tzv. portable - neinstaluje se, nepíše nic do registru, pracuje pouze ve složce, kde je umístěn
 • Přehledné konfigurační soubory
 • Freeware bez omezení

7backup

Některé vybrané funkce a vlastnosti:

 • Použítí 7zip, inkrementální (přírůstkové) zálohování
 • Proměnlivá metoda zipování podle typu zipovaného souboru
 • Možnost nekomprimovat vybrané zálohované soubory
 • Podpora systémových proměnných (např. %USERPROFILE% atd.)
 • Podpora FTP (zálohování na vzdálený stroj)
 • Zasílání automatické zprávy o výsledku zálohování na email
 • Nastavení hesla při zipování (používá nativní metodu 7zipu AES 256bit)
 • Slučování vybraných archivů do jednoho
 • Dle potřeby uživatele umí spouštět jiné programy před nebo po zálohování
 • Umožňuje zastavit zálohování a následně pokračovat
 • Testování konzistence a úplnosti archivů
 • Inteligentní rozpoznání odpojeného datového svazku
 • Nastavení masek included a excluded souborů nebo adresářů určených k zálohování
 • Automatický start zálohování na pozadí.
  S využitím plánovače vestavěného v OS lze např. nastavit automatické pravidelné zálohování

Pokud stahujete program poprvé, musíte stáhnout ZIP balíček.
Ten rozzipujete na počítači do složky, která bude mít práva zápisu pro program.
Ideální je vytvořit složku někde ve svém profilu v users. Pro méně zdatné na ploše.
Je také vhodné program umístit přímo na médium, na kterém jsou zálohy.
Podle verze Vašeho operačního systému vyberte typ 32bit/64bit.
Pokud nevíte, zvolte 32bit, ten bude fungovat i na 64bitovém operačním systému.

Pokud chcete provést pouze update programu, stačí stáhnout jen EXE soubor a nahradit jím Váš stávacící EXE soubor.


Prvotní instalace Datum Download Poč. staž.
1.8.40.0   (32bit) 23.10.2023 7backup_32bit.zip   (3 MB) 2201x / 734x
1.8.40.0   (64bit) 23.10.2023 7backup_64bit.zip   (3.2 MB) 2494x / 1272x

Aktuální update (exe soubor) Datum Download Poč. staž.
1.8.40.0 23.10.2023 7backup.exe   (3.1 MB) 2x / 2x


Historie verzí:

Verze Novinky, opravy
1.8.40.0
 • Opraveny některé drobné chyby
 • V "instalačních" ZIPech aktualizován konzolový 7zip na verzi 23.01
1.8.20.2
 • Kvůli antivirovým společnostem a heurestické analýze - kdyz program vykazoval činnosti trojanů - předělán EXE soubor.
  S tím se trochu změnil způsob instalace, ale program i nadále zůstal portable.
  Žádné jiné změny oproti předchozí verzi.
1.7.14.450
 • implementace nové verze modulů 7z.exe a 7z.dll (verze 16.03), který řeší spousty potíží, zejména zálohování souborů s dlouhými názvy
 • do všech operací se soubory implementováno použití UNC cest (\\?\)
 • přidána volba vypnout počítač po dokončení zálohování
 • opravena chyba ve funkci DirectoryExists, která nastala při zadání diskové jednotky bez cesty
 • přidána skrytá volba INTERNAL_COPY, která výrazně zrychlí kopírování nepakovaných souborů tím, že použije prosté kopírování bez ochrany proti nedokopírovaným velkým souborům a bez možnosti přerušit proces (STOP) při kopírování objemného souboru
 • Opraveny potíže při použití hesla (zaheslované archivy)
 • Opravena chyba - automatické spuštění zálohy (parametr -start) při detekci odpojeného cílového svazku
 • Opraveny některé chyby související s navazováním na archiv
 • Opravena možnost zadat jako cílovou složku síťovou cestu - např.: \\NAS\mujDir
1.6.11.311
 • opraven chybný záznam v logu při chybě v sources listu
 • úprava v nastavení odesílání emailů
 • oprava chyby TProgressbar out of range, která nastala při automatickém zálohování s parametrem -start v momentě, kdy předchozí záloha nebyla dokončena při slučování archivů
1.6.10.280
 • přidán 7za.exe 64bit modul a 7z.dll
 • lépe vyladěno spouštění souborů před a po zálohování
 • kompletně přepracováno zabíjení procesů, už nezabíjí procesy z jiné instance 7backupu
 • změněna funkce na počítání velikosti archivů
 • automatická aktualizace programu z internetu (volitelně)
1.6.9.186
 • možnost nezipovat pouze vybrané soubory podle masky
 • vylepšená funkce na šifrování hesel
 • podpora systémových proměnných v sources listu (např. %USERPROFILE% a další)
 • možnost spustit program ve více než jedné instanci najednou
 • přidáno inteligentní rozpoznání odpojeného svazku
1.6.8.145
 • úprava pro poblázněné antiviry - zašifrování připojených souborů v 7backup.exe
 • úprava zálohovacího algoritmu - při chybě v sources listu (co zálohovat) se zálohovací proces ukončí
 • přidána nová volba - automaticky spustit zálohování po startu programu
 • přidána možnost nezipovat zálohované soubory
 • opraven problém s jazyky - problém se vyskytoval pouze na NE českých OS
 • přidání nového tlačítka PŘESKOČIT SOUBOR při zálohování
 • opravena chyba při analýze dat - list index of bounds ...
 • opět lépe vyladěno udržení FTP spojení, odstraněno občasné cyklické zobrazování chyby spojení
 • mnoho dalších drobných oprav
1.6.7.60
 • odstraněn nepříliš využívaný německý jazyk (nepohodlný - dlouhé fráze a věty)
 • úpravy v nastavení emailu, přidáno STARTTLS, SSL/TLS
 • opravena chybová hláška při přerušení spojení při zálohování na FTP
 • vrácena zpět úprava části kódu na udržení FTP spojení k verzi 1.6.5.100
 • znova opraveno mizení ikony v system tray
 • přidána nová volba: automaticky slučovat první a druhý archiv
1.6.6.27
 • opraveno chybové hlášení v sekcích zálohování a obnova při nezadaném cíli zálohování
 • po ukončení programu zmizí ikona v systemTray
 • maximální limit počtu udržovaných archivů zvýšen na 999
 • opravena drobná chyba při detekci nové verze na internetu
 • úprava v nastavení SSL/TLS při zasílání informačního emailu
1.6.5.100
 • lépe vyladěno udržení FTP spojení od navázání po celou dobu činnosti programu
 • opraveno varování rozdílnosti filesystémů source a destination
 • ve slučování archivů přidány barevné výpisy; barvy jsou napojeny na buffer, který aktualizuje seznam archivů na záložce OBNOVA DAT
1.6.4.80
 • oprava chyby ve slučování archivů, která se zanesla do kódu při řešení potíží s dlouhými názvy souborů,
  při přechodu na tuto verzi si pro jistotu otestujte váše archivy (v záložce OBNOVA DAT)
 • vylepšen algoritmus slučování, nyní slučuje i neúplné archivy - ovšem pouze pokud jsou uvnitř výběru slučovaných archivů
1.6.3.60
 • vyřešen problém se zálohováním souborů s příliš dlouhými názvy (cesta + název)
 • změněno kódování textových souborů archivlist.csv, sources.txt a log.txt na UTF-8, tím se řeší potíže s neobvyklými znaky v názvech zálohovaných souborů
 • přidána přímá podpora služby 7netdisk.org - zálohování dat do internetu
 • přidáno Excluded Dir
 • přidána kontrola typů filesystémů na zdrojových a cílových zařízeních
 • rychlejší start programu, kontrola verze na internetu vložena do jiného vlákna procesu
 • přidán checkbox na buffer (opožděný zápis do konfiguračních souborů)
 • opravena chyba v obnově dat, nezasahuje do zdrojových dat když nemá
 • oprava občasného výpadku jazyka
 • opravena chyba křížení masek mezi jednotlivými záznamy v sources.txt (co zálohovat)
 • lépe vyladěno automatické ukončování programu po spuštění s parametrem -start
 • celkově opraveno a odladěno slučování archivů zejména při automatickém spouštění přes parametr -start
 • přepracováno ukončení programu příkazem Exit z popup menu ikony při spouštění s parametrem -start
 • aktualizován 7zip-plugin pro Total Commander (32+64bit)
 • mnoho oprav dalších menších chyb a mnohá vylepšení
1.5.1.130
 • Podpora více jazyků, 3 pevné jazyky (CZ,EN,DE), možnost přidání libovolného množství dalších jazyků
 • Vyřešen problém s přechodem na letní čas
 • Přidáno automatické zasílání emailu po dokončení zálohování
 • Lépe vyladěno rozpoznání kořenového adresáře archivu (jen u FTP)
 • Přidána možnost zapnout BUFFER - opožděný zápis
 • Zálohování skrytých složek
 • Důslednější CLEAR logu před zálohováním
1.4.3.15
 • vyřešen problém s uživatelskými právy při spouštění programu
 • důkladně po sobě uklízí dočasné (tmp) soubory
 • oprava problému při spouštění z plánovače, již nezůstává "viset" na hlášce Od minulé zálohy se nic nezměnilo
1.4.2.88
 • FTP správně pracuje se soubory jejichž název začíná tečkou (na linuxu je takový soubor neviditelný)
 • FTP vyřešen problém s ukládáním souborů začínajících mezerou
 • FTP zálohování lze stopnout i při přenášení souboru
 • FTP upload - přidána průběžná informace (%) o stavu uploadu
 • FTP odstraněna chyba zpětného testování souboru při uploadu velkých souborů (nad 4GB)
 • OBNOVA DAT - informační řádek v obnově dat doplněn o HINT s úplnou cestou právě obnovovaného souboru
 • OBNOVA DAT - opraveno přepisování souborů s atributem "r" (read only) na původní místo
 • SLUČOVÁNÍ na FTP - opraveno mazání nepotřebných archivů po sloučení
 • SLUČOVÁNÍ - velikost archivu se nyní zobrazuje jen u vybraných archivů
 • lépe vyladěno ukončení aplikace při automatickém spuštění (paramter -start), program nyní nezůstává spuštěn při chybovém hlášení
 • pozměněna záložka KAM ZÁLOHOVAT. Příprava pro další případná komerční uložiště dat
 • Při navázání na archiv zachová nastavení cíle (kam zálohovat)
 • Implicitně větší okno LOGu
1.4.1.5
 • obnova dat zvládne obnovit i soubory, jejichž název začíná pomlčkou
 • oprava na FTP - korektní zastavení zálohování při přerušení uživatelem
 • lepší algoritmus na udržení FTP spojení (snaha o nepřerušené dokončení zálohování)
 • detekce ztráty cílového zařízení nebo složky v průběhu zálohování
1.4.0.26
 • intuitivnější záložka Obnova dat
 • aktivace všech prvků v záložce Nastavení
 • možnost barevného výpisu archivů - barvy signalizují buď poškozený archiv, nebo záznam v logu
 • zdokonalená verifikace zálohovaných souborů (verifikace v 7backupu probíhá v průběhu zálohování)
 • znovu krokován a lépe vyladěn zálohovací algoritmus
 • simulace a ladění nejrůznějších stavů, které mohou při zálohování nastat - zejména pro FTP
 • odstraněno několik nedostatků při zálohování přes FTP
 • oprava chyby filtrování souborů (masky) - někdy docházelo k mísení masek a použití jedné masky na všechny složky v sources listu
 • opraveno pokračování obnovy dat u zaheslovaných archivů
1.3.1.22
 • Filtr na soubory
 • Přidána volba zálohování jedné úrovně adresáře (bez podadresářů)
 • Snadno přístupný log vybraného archivu
 • Funkce NAVAZAT přesunutá na záložku Zálohování
 • Oprava drobné chyby ve slučovnání archivů
 • Oprava chyby při zadání síťové složky začínající dvěma lomítky \\IP\neco...
 • Rychlejší zjišťování velikostí archivu na síťových jednotkách
 • Podpora klávesy DEL v sources listu a dalších
 • Oprava mnoha dalších nepopsaných chyb a vylepšení
1.3.0.8
 • po-opraven parser FTP listu
1.3.0.7
 • přidáno zálohování na vzdálené stroje protokolem FTP
 • po ukončení testu kondice zobrazí výsledek
 • vylepšené automatické slučování archivů - pokud je to možné, vyhne se slučování hlavního (prvního) archivu
 • oprava - při aut. spouštění z plánovače (parametr -start) dokončí přerušené aut. slučování archivů
 • oprava chyby IO error 123 (xxx), která se vyskytovala na některých síťových připojeních
1.2.0.8
 • rychlejší příprava před zálohováním, zrychlené vytváření archivlistu
 • oprava drobné chyby - nyní možnost STOPnout zálohování při hledání dalšího souboru k zálohování
 • oprava chyby v analýze - hledání změn.. při porovnání jiných znakových sad někdy došlo k zacyklení programu
 • oprava chyby - při výběru adresáře k zálohování odstraněna občasná hláška Access violation in module shell32.dll
1.2.0.5
 • oprava barev (chybné barvy ve Win XP a Linux Wine)
 • oprava chyby - nekorektní odstranění prázdných archivů po sloučení
1.2.0.7
 • automatické otevření LOGu po ukončení zálohování nastane-li chyba
 • zvětšitelné okno pro výběr složky
 • průběh test kondice lze nyní stopnout
 • opravena chyba - spuštění automatického slučování archivů při manuálním přerušení zálohování
1.2.0.4
 • Nová funkce - slučování archivů
 • Přidána možnost zaheslování archivů
 • Přidána možnost udržovat v cílové složce určitý počet archivů
 • Srozumitelnější informační texty v průběhu obnovy dat
 • Informační text zálohování doplněn o Hint s úplnou cestou aktuálně zálohovaného souboru
 • Odstraněna chybová hláška objevující se při zálohování prázdného sources listu
 • Mnohá nepopsaná vylepšení a opravy drobných chyb
1.1.0.2
 • Možnost výběru konkrétních složek a souborů při obnově dat ze záloh
 • Automatická kontrola nových verzí na internetu
 • Odstraněna chybová hláška objevující se při stornování dialogu pro výběr složky
 • Kontrola existence vybraných adresářů a souborů k zálohování
 • Některé informační texty zjednodušeny
1.0.1.27
 • Opravena chyba TProgressBar property out of range která se vyskytla při zálohování složek bez podsložek
 • Opravena chyba která se zobrazovala při kliknutí do prázdného pole v seznamu archivů
1.0.1.26
 • Srozumitelnější informační texty v průběhu zálohování
 • Rychlejší příprava před zálohováním
Zobrazit další...

Oblíbenost programu:

Graf se generuje...

Dobrovolná odměna autorovi programu

Pokud jste s programem 7BackUp spokojeni, a chcete autorovi poslat malou finanční odměnu
ve výši dle vlastního uvážení, můžete to provést snadno přes PayPal (kliknutím na tlačítko "Donate")
a nebo převodem peněz přímo na bankovní účet autora.

Banka: Raiffeisen banka, číslo účtu: 997625028 / 5500


dnes návštěv: 39, včera: 22, deset dnů: 310, celkově: 2510, stáhlo uživatelů: 14409, stažení celk.: 103990, au.: 78/78/0